+31 6 24 94 39 96 - tevens WhatsApp
Premdani Ayurveda Clinic

Ziekte van Lyme (1)

Een aantal jaren geleden meldden wij ons aan bij de Premdani Ayurveda Clinic voor een uitgebreid consult om onze gezondheid te checken. Het Levend Bloed Onderzoek dat ter plekke plaatsvindt, kunnen we via de microscoop op het computerscherm volgen. Uit het consult vloeit een behandeling voort bestaande uit een aantal darmspoelingen, het innemen van de voorgeschreven kruidenpreparaten en het ons houden aan de voorgeschreven voedingsrichtlijnen. We gedijen hier prima op.
Als ik dan ook na enige maanden nare open plekken in mijn gezicht en op mijn armen krijg, is het voor mij geen vraag tot wie ik me het beste kan wenden. Na telefonisch overleg wordt er snel een afspraak gemaakt. Opnieuw wordt een Levend Bloed Onderzoek gedaan en binnen een half uur is het duidelijk dat ik een besmetting heb opgelopen door een teek, de ziekte van Lyme dus. Met natuurlijke antibiotica en andere Ayurvedische kruidenpreparaten keer ik huiswaarts. Mijn huid herstelt zich vrij snel en bij de controle twee maanden laten, is de bacterie helemaal uit mijn bloed verdwenen. Ter preventie neem ik een week lang colloïdaal zilver in. Er doen zich geen verschijnselen van besmetting voor (rode kring om de beet).
Ongeveer een maand later slaat er een extreme vermoeidheid toe en als er een plek op mijn arm ontstaat die doet denken aan eerdere symptomen, is mijn eerste gedachte: neem contact op met Premdani. Twee dagen later kan ik al terecht voor een consult en opnieuw wordt via het Levend Bloed Onderzoek een besmetting vastgesteld.

Inmiddels is het een half jaar later en heeft er al weer een controle plaatsgevonden. Geen bacterie meer te bekennen! Voor alle zekerheid is de medicatie nog voor een tijdje verlengd en zal ik over een half jaar weer voor consult komen.

WhatsApp chat