Colon Hydro Therapie: Darmreiniging

Omdat een gezonde darm essentieel is voor een gezond lichaam!

Elk mens heeft een lichaamssysteem dat ervoor zorgt dat calorieën uit voedsel worden verbrand en omgezet in energie. Naarmate het lichaam ouder wordt, raakt dat systeem min of meer vervuild, met name door bepaalde westerse eetgewoonten. De dikke darm raakt daardoor langzaamaan vervuild en verstopt en de functie neemt af door plakvorming aan de wanden. Deze gifstoffen worden in de Ayurveda AMA genoemd. Ama is niets anders dan onverteerde voedingsresten. In het Nederlands heet dat slakken. En voor een goede gezondheid moeten deze onverteerde voedingsresten uit de dikke darm verwijderd worden.

Hoe werkt het?

Schoonspoelen van de als filter werkende dikke darm is een goede stap in de richting van optimale gezondheid. Het spoelen gebeurt via een apparaat dat water van aangename temperatuur (38 graden Celsius) in de dikke darm doet stromen. U ligt daarbij op een behandeltafel in een comfortabele houding. Een aan- afvoerslang wordt in de anus ingebracht. U voelt hier niets van. Via deze slang wordt het warme water met zachte druk toegevoerd. Bij het leeglopen van de darminhoud masseren warme handen uw buik om de aangekoekte afvalstoffen te helpen loskomen. U kunt op een venster van het apparaat meekijken hoe het losgekomen vuil wegspoelt. Het toevoeren en uitstromen van het reinigende water wordt een aantal keren herhaald tot het afgevoerde water volkomen schoon is. De toegevoegde Ayurvedische kruiden en oliën voeden en verbeteren de darmwerking nog eens extra en brengen Vata weer in balans. In de dikke darm zetelt Vata en deze raakt door verkeerde voeding en ophoping van gifstoffen uit balans. Ayurveda verbiedt het alleen spoelen met water, omdat water de darmen droogt. Ayurvedische kruiden en oliën zijn daarom een onmisbaar onderdeel van de behandeling.

Waarom Colon Hydro Therapie (CHT)?
Om gifstoffen uit de dikke darm te verwijderen!

Colon Hydro Therapie reinigt de dikke darm tot aan de blinde darm, brengt verlichting en voorkomt chronische obstructie. Colon Hydro Therapie verwijdert stagnerende darminhoud, bacteriën en hun gifstoffen, als ook gassen, mucus (slijm), zuren, slakken, slechte bacteriën en hun gifstoffen, parasieten, wormen, schimmels (Candida Albicans) en afvalstoffen van cellen.
Colon Hydro Therapie stelt zodoende de darm weer in staat haar natuurlijke taken van opname van water, zout en vitaminen, peristaltische beweging en assimilatie optimaal te vervullen. Het is een effectieve therapie in geval van acute verstopping.

Het is een aangewezen methode bij de voorbereiding van buikoperaties. Colon Hydro Therapie omvat een veilige, geleidelijke infusie van gezuiverd warm water in de dikke darm, onder veilige condities. Er wordt aan het water een Ayurvedisch kruidenmengsel toegevoegd.Terwijl onze huid een oppervlakte heeft van ca. 1,5 m2, en onze longen een inwendige oppervlakte van ca. 80 m2, hebben onze darmen een oppervlakte van ca. 300 m2. Dit is een geweldig groot vlak waar contact optreedt met allerlei – ongezonde en giftige – stoffen. Afvalstoffen die te lang in het spijsverteringssysteem verblijven veroorzaken fermentatie, gisting en rotting van deze stoffen en vervolgens een overmaat aan gassen, bacteriën en hun giftige producten. Deze gifstoffen kunnen de darmwand passeren en in het bloed terecht komen. Hierdoor ontstaan klachten. Deze gifstoffen (Indol, Skatol, Cresol, Phenol, Agamatine, Histidine, Muscarine, Indican, Neurin, Cadaverin, Botulin, Urrobulin, Ammonia, Methylmercaptan, Methylgandinine, Sulpherroglobine, Pentamyl lendiamine, Sepsin, Putrescin, Idoethylamine, Ptomarropine, boterzuur, etc.) worden in de lever verwerkt en uitgescheiden via de nieren. Hier is een andere verklaring van de leverstress die wij zien in de Levend-Bloed-Analyse test. Bacteriële rottingshaarden produceren waterstof en methaangassen, die geabsorbeerd worden en door de longen worden uitgescheiden. De halitosis (slechte adem) kan een heel goed symptoom zijn van stagnatie en gistingsprocessen in de darm. Ook het wit op de tong is een maat van darmvervuiling. Een trage darm kan de opname van bacteriën en hun gifstoffen in het bloed bevorderen. Een verlengd verblijf van voedselresten, gal, etc. in de darm, leidt tot verhoging van het aantal darmparasieten en schimmels (Candida Albicans). De darmflora kan ten dele pathogeen (ziekmakend) worden dankzij stagnatie of rotting. Streptokokken en Stafylokokken bijvoorbeeld, die deel uitmaken van de normale darmflora, kunnen onder de geschetste omstandigheden in de bloedsomloop komen en vormen dan een potentiële bron van ziekten. Laxeermiddelen, waarvan het gebruik in Amerika en Europa drastisch is toegenomen, bieden slechts tijdelijk soelaas en pakken de oorzaak van het probleem niet aan.

Colon Hydro Therapie verwijdert stagnerende en verzamelde ontlasting op zeer doeltreffende wijze van de darmwand en uit de gevormde zakken en plooien. Deze therapie voorkomt dus de vermeerdering van bacteriële gifproducten in het poortader en lymfesysteem en leidt uiteindelijk tot een lastenvermindering voor de lever. De bedoeling is om ook harde korsten en brokken, die zich in de loop der jaren hebben vastgezet aan de darmwand, te weken en mee te trekken. Deze faecalomen ontwikkelen zich vooral in het hoogste deel van de dikke darm. Deze versteende brokken blokkeren de normale passage en zijn een bron van auto-intoxicatie (zelfvergiftiging).

Colon Hydro Therapie: een natuurlijk schoonmaakproces voor de dikke darm!

WhatsApp chat