Colon Hydro Therapie: Darmreiniging

Omdat een gezonde darm essentieel is voor een gezond lichaam!

Elk mens heeft een lichaamssysteem dat ervoor zorgt dat calorieën uit voedsel worden verbrand en omgezet in energie. Naarmate het lichaam ouder wordt, raakt dat systeem min of meer vervuild, met name door bepaalde westerse eetgewoonten. De dikke darm raakt daardoor langzaamaan vervuild en verstopt en de functie neemt af door plaquevorming aan de wanden. Deze onverteerde voedingsresten zijn ware gifstoffen en worden in Ayurveda AMA genoemd. Wij spreken ook wel van slakken. Voor een goede gezondheid moeten deze onverteerde voedingsresten uit de dikke darm verwijderd worden.

Hoe werkt het?

Onverteerde voedingsresten worden uit de dikke darm verwijderd door het schoonspoelen van de dikke darm: Colon Hydro Therapie (CHT). Het spoelen gebeurt via een apparaat dat water van aangename temperatuur (38 graden Celsius) in de dikke darm doet stromen. U ligt daarbij op een behandeltafel in een comfortabele houding. Een aan/afvoerslang wordt in de anus ingebracht. U voelt hier niets van. Via deze slang wordt het warme water met zachte druk in de dikke darm gebracht. Bij het leeglopen van de darminhoud masseren warme handen uw buik om de aangekoekte afvalstoffen te helpen loskomen. U kunt eventueel via een venster van het apparaat zien hoe het losgekomen vuil wegspoelt. Dit proces wordt een aantal keren herhaald tot het afgevoerde water volkomen schoon is. De toegevoegde Ayurvedische kruiden en oliën voeden en verbeteren de darmwerking nog eens extra en brengen Vata weer in balans. Vata zetelt namelijk in de dikke darm en raakt door verkeerde voeding en ophoping van gifstoffen uit balans. Ayurvedische kruiden en oliën zijn een onmisbaar onderdeel van de behandeling: volgens Ayurveda mag niet alleen met water worden gespoeld omdat water de darmen uitdroogt.

Waarom Colon Hydro Therapie (CHT)?
Om gifstoffen uit de dikke darm te verwijderen!

Colon Hydro Therapie reinigt de dikke darm tot aan de blinde darm. Colon Hydro Therapie verwijdert stagnerende darminhoud, bacteriën en hun gifstoffen, alsook gassen, mucus (slijm), zuren, slakken, parasieten, wormen, schimmels (Candida Albicans) en afvalstoffen van cellen. Het is effectief in geval van acute verstopping en uitstekend bij de voorbereiding op buikoperaties.
Door Colon Hydro Therapie toe te passen kan de dikke darm zijn natuurlijke taken van opname van water, zout en vitaminen, peristaltische beweging en assimilatie weer optimaal vervullen.

Onze darmen hebben een oppervlakte van ca. 300 m2. Dat is een geweldig groot oppervlak waar contact optreedt met allerlei – ongezonde en giftige – stoffen. Afvalstoffen die te lang in het spijsverteringssysteem zitten, veroorzaken fermentatie, gisting en rotting van deze stoffen. Het leidt vervolgens tot een overmaat aan gassen, bacteriën en hun giftige producten.
Deze gifstoffen kunnen de darmwand passeren en in het bloed terecht komen. Hierdoor ontstaan klachten. Deze gifstoffen worden in de lever verwerkt en uitgescheiden via de nieren. Bacteriële rottingshaarden produceren waterstof en methaangassen die geabsorbeerd worden en door de longen worden uitgescheiden. Halitosis (slechte adem) kan een symptoom zijn van stagnatie en gistingsprocessen in de darm. Ook het wit op de tong wijst op darmvervuiling. Een trage darm kan de opname van bacteriën en hun gifstoffen in het bloed bevorderen. Naarmate voedselresten, gal etc. langer in de darm zitten, leidt dat tot meer darmparasieten en schimmels (Candida Albicans). Door stagnatie of rotting kan de darmflora deels pathogeen (ziekmakend) worden. Streptokokken en Stafylokokken bijvoorbeeld, die tot de normale darmflora behoren, kunnen dan in de bloedsomloop terechtkomen en daar een potentiële bron van ziekten vormen. Laxeermiddelen bieden slechts tijdelijk soelaas en pakken de oorzaak van het probleem niet aan.

Colon Hydro Therapie: een natuurlijk schoonmaakproces voor de dikke darm!

WhatsApp chat