+31 6 24 94 39 96 - tevens WhatsApp
Premdani Ayurveda Clinic

Myomen : heel veel vrouwen hebben er last van!

Myomen, ook wel fibromen of vleesbomen genoemd, zijn goedaardig gezwellen in of aan de baarmoeder. Een op de vier vrouwen in de pre-menopauze krijgt ermee te maken en daarmee vormen myomen een vaak voorkomend probleem in deze tijd. De meerderheid van de myomen blijft klein maar een derde groeit aanzienlijk: er zijn myomen van wel meer dan 10 kg. Over het algemeen zijn myomen niet gevaarlijk. De meeste vrouwen hebben er ook geen last van maar er is een groep die er daadwerkelijk klachten van heeft. In de reguliere geneeskunde wordt in uiterste gevallen gekozen voor het verwijderen van de baarmoeder (hysterectomie). Nieuwe technieken maken zware chirurgische ingrepen inmiddels wel overbodig. Maar Ayurveda kent een specifieke aanpak voor de behandeling van deze goedaardige tumoren.

Myomen: aandoening van de menstruatiekanalen
Ayurveda ziet myomen als een aandoening van de Artava vaha srotas (menstruatiekanalen). De menstruatiekanalen worden volgens Ayurveda aangetast door  Kapha dosha, Vata dosha en Rakta dhatu (bloedweefsel). Ook kan sprake zijn van een Pitta-verdringing. Daarom is de behandeling van myomen gericht op het in balans brengen van alle drie de dosha’s en Rakta. Een belangrijke therapie hiervoor is Panchakarma. Maar ook andere Ayurvedische behandelingen bieden perspectief voor de behandeling van myomen. Verderop in dit artikel leest u er meer over.

Myomen: zo klein als een erwt, zo groot als een voetbal
Myomen komen meestal solitair voor. In een enkel geval zijn er meerdere tegelijk aanwezig. De afmetingen ervan verschillen enorm. Een myoom kan zo klein zijn als een erwt maar ook zo groot als een voetbal. Ze zijn bijna altijd goedaardig, hoe groot ze ook zijn. De aanwezigheid van een myoom verhoogt overigens niet het risico op kanker.
Een myoom kan op de wand van de baarmoeder groeien en zelfs doordringen in de blaas en de darmen. Ook kan een myoom in de baarmoederwand groeien en zelfs vanuit de wand via een smal steeltje in de baarmoederholte groeien. Als een myoom of een groep myomen heel groot is of op de buitenkant van de baarmoederwand groeit, kan de baarmoeder opzij geduwd worden en ook verstoord worden in het groeiproces. Er kan ook druk op de blaas of darmen ontstaan. In zeldzame gevallen wordt de opening van de baarmoeder geblokkeerd.

Myomen: abnormaal weefselmetabolisme als gevolg van Agni en Ama
Volgens Ayurveda is een myoom het gevolg van een overproductie van onjuist gevormde Kapha en te veel Apana vata, in combinatie met aangetast Rakta dhatu (bloedweefsel). En de dieperliggende oorzaak hiervan ligt in onze leefstijl. Te veel stress, langdurige emotionele onderdrukking, te weinig lichaamsbeweging, te veel eten, fastfood, rood vlees, zwaar te verteren voedsel, tarwe, geraffineerde suiker, te veel zuivel en onderdrukking van natuurlijke behoeften leiden tot een aantasting en afname van Agni (spijsverteringsvuur) met als gevolg Ama (onverteerd voedsel, toxinen) en een verontreiniging van Kapha dosha. Kapha dosha wordt door Vata dosha vervoerd naar het voortplantingssysteem maar kan daar zijn normale fysiologische functie niet uitvoeren. In plaats daarvan blokkeert het de beweging van apana vata in de Artava vaha srotas (menstruatiekanalen) en wordt het door de aangetaste Vata in het spierweefsel van de baarmoeder geduwd. Dit leidt tot disfunctioneren van het spierweefsel met als gevolg: abnormaal weefselmetabolisme en groei, oftewel een of meerdere myomen (Gulma).

(N.B. Kapha zorgt samen met Rasa dhatu (plasmaweefsel) voor de voeding die nodig is voor de opbouw van het baarmoederslijmvlies. Ook zorgt Kapha voor smering van de voortplantingsorganen en voor stabiliteit en kracht van de baarmoeder, met name via het spierweefsel.)

Myomen: Ayurvedische aanpak
De meest voorkomende symptomen van de aanwezigheid van een of meerdere myomen zijn zwakte, buikvlieszwelling en een opgeblazen gevoel in de onderbuik, met of zonder pijn. In sommige gevallen veroorzaken myomen onvruchtbaarheid, tussentijdse bloedingen en heftige menstruatiepijnen en bloedarmoede.
De Ayurvedische aanpak voor de behandeling van myomen is gericht op een verandering van de levensstijl. Ook Panchakarma vormt een belangrijk onderdeel ervan. Middels reinigingskuren, het toepassen van kruidencombinaties en aangepaste voeding worden de dosha’s weer in balans gebracht. Een specifieke behandeling is Uttara basti. Middels deze behandeling worden medicinale kruiden via de baarmoeder ingebracht waardoor de dosha’s in balans worden gebracht. Deze behandeling zorgt er tevens voor dat de vaginale doorgang en de baarmoeder gezuiverd worden en het geeft bovendien energie aan de vrouwelijke organen.

Advies: om de kans op het krijgen van myomen te verkleinen adviseert Ayurveda om de leefstijl aan te passen. Vermijd zo veel mogelijk lichamelijke en psychische stress. En leef en eet volgens de aloude regels die Ayurveda hiervoor opgesteld heeft.

WhatsApp chat